Het buurtpreventieteam

Buurtcoördinator: Adres: Telefoon: E-mail:
Bart van den Berg – van der Stam Rozenstraat 45 06-12979400 informatie[a]bloemenbuurttiel.nl
Gabor Vosselman Tulpstraat 22 06-23123720 tulpstraat[a]bloemenbuurttiel.nl
 
Straatcoördinator: Naam: Adres: E-mail:
Dahliastraat Petra Volker Dahliastraat 30 dahliastraat[a]bloemenbuurttiel.nl
Goudenregenstraat Johan van IJmeren Goudenregenstraat 13  goudenregenstraat[a]bloemenbuurttiel.nl
Rozenstraat Bart van den Berg – van der Stam Rozenstraat 45 rozenstraat[a]bloemenbuurttiel.nl
Tulpstraat Gabor Vosselman Tulpstraat 22 tulpstraat[a]bloemenbuurttiel.nl
 
Aandachtsfunctionaris: Naam: Telefoon: E-mail:
Website & Communicatie Bart van den Berg – van der Stam 06-12979400 informatie[a]bloemenbuurttiel.nl
WhatsApp-beheerder Bart van den Berg – van der Stam 06-12979400 informatie[a]bloemenbuurttiel.nl 
WhatsApp-beheerder Gabor Vosselman 06-23123720 tulpstraat[a]bloemenbuurttiel.nl
Buren Alert Petra Völker   dahliastraat[a]bloemenbuurttiel.nl
 
Onderstaand wordt toegelicht wat de functies en taken rond buurtpreventie zijn.

De buurtcoördinator
De buurtcoördinator is het aanspreekpunt van het buurtpreventieteam en is de contactpersoon van en naar de (veiligheids)partners. De buurtcoördinator is de vertegenwoordiger van een buurtpreventieteam. De buurtcoördinator bewaakt het groepsproces van het team, onderhoudt contacten en is de schakel tussen de bewoners van de buurt en de partners. Daarnaast heeft de buurtcoördinator het directe contact met de wijkagent.

De Straatcoördinator
De straatcoördinatoren in de wijk zijn het aanspreekpunt voor een deel van de buurt waar bewoners niet dringende zaken kunnen beleggen. De straatcoördinatoren hebben contact met de buurtcoördinator. Dringende zaken dienen direct bij de buurtcoördinator gemeld te worden of bij de betrokken instanties.

Taken van het buurtpreventieteam*
Buurtpreventie richt zich primair op het voorkomen van criminele activiteiten zoals inbraak, diefstal, overlast en vandalisme. Het moet dus betrekking hebben op veiligheid. Daarnaast richt het buurtpreventieteam zich op de leefbaarheid, de verlichting en het groen binnen het werkgebied.

  • Betrekken van bewoners bij de buurt om de saamhorigheid te verhogen.
  • Informeren over buurtpreventiezaken, buurtveiligheid en–preventie en wa tmen als buurtbewoner zelf kan doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen, zoals: de eigen woning afsluiten en geen waardevolle spullen in de auto achterlaten.
  • Motiveren om actief mee te kijken naar wat er gebeurt op straat (uitgangspunt hierbij is dat de bewoners zelf het beste weten wat er in hun omgeving wel en niet klopt).
  • Mobiliseren van bewoners om zaken bij de politie of bij de Bel&Herstellijn te melden en wanneer er zich iets afspeelt dat verdacht is, of wat direct politieoptreden vereist, de politie te alarmeren.
*De taken van een buurtpreventieteam, zoals hierboven beschreven, kunnen door het buurtpreventieteam op verschillende manieren worden uitgevoerd.

Twee maal per jaar organiseert de gemeente Tiel een buurtcoördinatoren overleg voor alle buurtcoördinatoren van de buurtpreventieprojecten in de gemeente Tiel. De buurtcoördinator, of een vervangend straatcoördinator, dient hierbij aanwezig te zijn.