ANBI pagina

Een ANBI heeft een publicatieplicht. Zij moet reeds bij de aanvraag via een internetsite haar volgende gegevens van hte afgelopen boekjaar openbaar maken:

– de naam van de instelling: Stichting Tiel Tip Top

– het RSIN/fiscaal nummer: 857349594

– de contactgegevens: Pr. Beatrixlaan 3, 4001AG Tiel (o.v.v. Stichting Tiel Tip Top).

– de doelstelling
a) Een schone leefomgeving binnen de gemeente Tiel bevorderen;
b) De bewustwording van ieders verantwoordelijkheid voor een schone leefomgeving te vergroten;
c) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

– het beleidsplan
Klik op onderstaande afbeelding om ons beleidsplan in te zien. 


– de bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Conform de statuten zijn zij met de andere bestuurders gezamenlijk bevoegd.

– de namen van de bestuurders
van den Berg – van der Stam, Bart – Voorzitter
Nagel, Arno Henrycus – Penningmeester
van den Broek – Kraaijeveld, Elise Tina Henriëtte – Secretaris

– het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden

– een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Stichting Tiel Tip Top heeft een oprichtingsdatum per 05-12-2017 en heeft formeel nog geen uitgeoefende activiteiten. In 2016 en 2017 hebben wij echter al wel hard gewerkt aan onze doelstellingen met de volgende resultaten:

  • Oprichting van twee buurtpreventieprojecten binnen Tielse Bloemenbuurt.
  • Organisatie van twee grootschalige bewonersavonden ten behoeve van onze projecten.
  • Realisatie van een AED in de Bloemenbuurt alsmede een eerste werkbudget voor reanimatiecursussen.
  • Organisatie van drie zwerfvuilacties ten behoeve van een schone leefomgeving.
  • Ontwikkeling van project “Tiel Tip Top” en “Bloemenbuurt Schoon” waarbij mensen worden uitgedaagd tot en beloond voor het schoon houden van de eigen leefomgeving.

– een financiële verantwoording
Stichting Bloemenbuurt Tiel beschikt jaarlijks over ca. €1300 vanuit gemeentelijke subsidies.
Daarnaast worden er in boekjaar 2017 een aantal projectmatige subsidies (vanuit wijkbudget Tiel-West) toegekend voor de aanpak van zwerfvuil op de zogeheten ‘snoeproutes’ en de doorontwikkeling van project Tiel Tip Top.

Ziet u een fout of niet werkende link op deze pagina?
Laat het ons zo snel mogelijk weten!

 

BewarenBewaren