Burgerhulpverlening

buurthulpverlening
Een 6-Minutenzone is een gebied waarbij binnen 6 minuten de juiste hulp geboden kan worden bij een hartstilstand. Binnen 6 minuten, belt iemand 112, start iemand met reanimeren en is er een AED ter plekke en aangesloten. Hiermee is de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.

Burgerhulpverlening
In 2015 legde de Nederlandse hartstichting in onderstaande commercial de principes van ‘Burgerhulpverlening’ uit. In slechts een halve minuut wordt duidelijk welke doelstelling wij, namens de Bloemenbuurt, voor ogen hebben.

Om tot een gedegen 6-Minutenzone te komen zijn wij blijvend op zoek naar buurtbewoners die in het bezit zijn van een geldig reanimatiediploma, zoals bijvoorbeeld het BHV-certificaat. Wij hopen dat u zich, net als wij, als vrijwilliger beschikbaar wilt stellen als burgerhulpverlener door u aan te melden via de website van de Nederlandse Hartstichting of rechtstreeks via HartslagNU.

Wij begrijpen het wanneer mensen het spannend vinden om burgerhulpverlener te worden. Wij willen er daarom alles aan doen om ervoor te zorgen dat u zich veilig en vertrouwd voelt in deze nieuwe rol.

Dit doen wij middels onze AED-pagina, waarbij wij u kennis laten maken met onze AED en haar werking. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om in gesprek te komen met onze aandachtsfunctionaris voor eventueel extra voorlichting of voor antwoorden op uw vragen. En wij starten binnenkort met een fondsenwervingsprogramma zodat we eind 2016 zelf buurtbewoners kunnen en mogen opleiden tot burgerhulpverlener.

Noot:

  • Onze website is nog in aanbouw; binnenkort komt onze AED-pagina online. 
  • Via onderstaand webformulier kunt u een voorlichtingsgesprek aanvragen.
  • Eind 2016 verwachten wij te starten met de eerste reanimatietrainingen in de Bloemenbuurt!

Wat doet een burgerhulpverlener?
buurthulpverlening

AED’s in de Bloemenbuurt
Naast burgerhulpverleners is het noodzakelijk dat er voldoende AED’s (automatische externe defibrillator) beschikbaar worden gesteld in de Bloemenbuurt. We proberen daarom in gesprek te komen met de scholen en bedrijven in onze directe omgeving met de vraag of zij hun AED voor de buurt beschikbaar zouden willen stellen.

Sinds januari 2016 krijgt de AED-beheerder de onkosten voor de inzet van zijn of haar AED volledige vergoed (bron), dus hopelijk raakt onze wijk straks verzadigd met deze levensreddende machines.

Begin 2016 hebben wij de samenwerking gezocht met Stichting Heartbeat. Vanuit project Heartsafe Tiel werken we aan een netwerk van 24 uur per dag bereikbare AED’s in de Bloemenbuurt. Recent hebben wij een eerste AED in beheer gekregen aan de Rozenstraat 45.

Noot: pincode van de kluis word per sms vanuit de meldkamer verzonden!
Om een goed beeld te schetsen van Burgerhulpverlening adviseren wij u onderstaande video te bekijken:

Download hier extra voorlichtingsmateriaal of bekijk de volgende linken:

aanmeldenknop


Voor extra voorlichting en/of vragen over Burgerhulpverlening mag u hieronder uw gegevens achter laten.
Ook als u tips of suggesties heeft bellen we u graag terug.