Privacy verklaring

In deze privacy verklaring lees je hoe Stichting Bloemenbuurt Tiel jouw persoonsgegevens verzameld en hoe wij daarmee omgaan. Als de wet daarom vraagt zal dit document worden gewijzigd. Wij leggen in dit document uit waar en waarom jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast laten we je weten welke rechten je hebt met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten.


Bloemenbuurt Tiel

Stichting Bloemenbuurt Tiel is een buurtvereniging of wijkorganisatie die zich inspant voor een gezelliger, schoner en veiligere Bloemenbuurt. Denk hierbij aan onze projecten voor buurtpreventie en burgerhulpverlening. Als je bijvoorbeeld een vraag of terugbelverzoek via onze website achterlaat verzamelen wij dus jouw persoonsgegevens omdat wij jou vragen naar jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Als je het vervelend vind dat wij deze gegevens van jouw verzamelen bedenk dan dat het beter is om de webformulieren simpelweg niet in te vullen. Mocht je desondanks vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van jouw gegevens door Stichting Bloemenbuurt Tiel stuur dan een e-mail naar informatie@bloemenbuurttiel.nl


Doel van de gegevens

Stichting Bloemenbuurt Tiel verzameld voor de volgende doelen jouw persoonsgegevens…

Versturen van nieuwsbrieven
Stichting Bloemenbuurt Tiel stuurt mogelijk via e-mail nieuwsbrieven rond. Daarbij vinden wij het fijn om je bij je voornaam aan te spreken en daarvoor hebben wij jouw e-mailadres nodig. Deze gegevens worden via ons webformulier of in persoonlijk contact verzameld en worden dus gebruikt om voor het verzenden van onze nieuwsbrief.

Contact opnemen
Als je via onze website een vraag stelt of laat weten dat je graag in contact wilt komen met Stichting Bloemenbuurt Tiel dan vragen wij om de benodigde gegevens, zoals je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer achter te laten. Deze gebruiken wij alleen om aan jouw vraag of wens te voldoen.

Google Analytics
De website van Stichting Bloemenbuurt Tiel verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur en frequentie van je bezoek aan onze website.


Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens die Stichting Bloemenbuurt Tielverzameld worden beheerd door…

Mailchimp
Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Als jij je hiervoor opgeeft dan wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Strato
De hosting van onze website wordt verzorgd door Strato. Gegevens die jij achterlaat op de website van Stichting Bloemenbuurt Tiel zijn op de servers van Strato opgeslagen. De e-mail van Stichting Bloemenbuurt Tiel valt hier ook onder.


Opslagperiode

Jouw gegevens worden nooit langer dan nodig bewaard door Stichting Bloemenbuurt Tiel, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden voor onbepaalde tijd opgeslagen in Mailchimp. Onderaan iedere nieuwsbrief kan jij je via een link afmelden.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Stichting Bloemenbuurt Tiel via de e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. E-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Google Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


Beveiliging

Wij maken geen kopieën van jouw persoonsgegevens en alle gegevens worden beheerd in eerdergenoemde systemen.

Beperkte toegang
Wij werken met een vrijwilliger voor klantcontact. Op deze manier beperkt de toegang tot verzamelde persoonsgegevens zich tot één persoon. De systemen waarmee wij werken zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten waarmee gewerkt wordt zijn vergrendeld met een pincode en/of vingerafdruk.

SSL certificaat
Onze website wordt beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stichting Bloemenbuurt Tiel privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje in de adresbalk. Ook als jij onze website via een andere domeinnaam dan bloemenbuurttiel.nl bezoekt loopt de verbinding via een SSL certificaat.


Jouw rechten

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die ingaat vanaf 25-05-2018 heb je een hele rits aan rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Hieronder laten we je weten wat je allemaal mag…

Recht op inzage
Als wij persoonsgegevens van jou hebben verzameld dan heb jij het recht deze ten alle tijden in te zien. Aangezien wij persoonsgegevens nooit langer dan nodig bewaren is de kans klein dat dit het geval is, maar als wij het hebben… Dan heb jij er recht op.

Recht op rectificatie
Als wij persoonsgegevens van jou hebben verzameld die niet kloppen dan heb je het recht om dit door ons te laten rectificeren. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je zelf aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke e-mail.

Recht op het indienen van een klacht
Als je vind dat wij onjuist met jouw persoonsgegevens omgaan heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Gewoon contact opnemen met ons mag natuurlijk ook.

Recht op overdracht
Als jij wilt dat wij jouw gegevens overdragen aan een andere partij dan heb je het recht op overdracht. Als jij dat van ons verwacht geven wij jouw persoonsgegevens door aan een partij van jouw keuze.

Recht op wissen van gegevens
Als je wilt dat wij niet langer jouw persoonsgegevens bewaren dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Gebruik maken van deze rechten kan door een e-mail te sturen naar informatie@bloemenbuurttiel.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Wij streven er naar om verzoeken binnen 5 werkdagen af te handelen.


Plichten

Stichting Bloemenbuurt Tiel behoudt zich het recht de verzamelde gegevens te delen wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Bloemenbuurt Tiel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Bloemenbuurt Tiel te beschermen. In verder alle andere gevallen zijn jouw gegevens zijn bij ons in vertrouwde handen en zullen jouw gegevens nooit zonder toestemming gedeeld worden.

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze privacy verklaring stuur dan een e-mailbericht naar informatie@bloemenbuurttiel.nl.