Samenwerking met de scholen

Header_bloemenbuurtschoon

De wekelijkse opruiming door betrokken inwoners zou tijdverspilling zijn als we niet ook in gesprek zouden gaan met de scholen in de Bloemenbuurt. Sinds de start van “Bloemenbuurt Schoon” staan we in contact met RSG Lingecollege (Lokatie Rozenstraat) en Montessori Tiel (Lokatie Dahliastraat) en deze vestigingen hebben dan ook aangegeven samen op te zullen trekken voor een schonere buurt.

Blikvanger

Het RSG Lingecollege (Lokatie Rozenstraat) stuurt, op ons verzoek, iedere dinsdag- en vrijdagmiddag leerlingen er op uit om het terrein rond de school op te schonen. Daarnaast plaatste het schoolbestuur een blikvanger op het schoolplein en maken ze, als dit nodig blijkt, gebruik van extra NederlandSchoon-prullenbakken op het schoolplein.

Het bestuur van Stichting Bloemenbuurt Tiel heeft de gemeente Tiel en AVRI Handhaving opgeroepen zich te verdiepen in de principes van een Schoon-convenant. In dit gezamenlijke convenant kunnen de intenties, afspraken en verplichtingen van alle betrokken partijen worden vastgelegd om ervoor te zorgen dat inwoners zich niet langer hoeven te ergeren aan het zwerfvuil. Gelukkig hebben we het convenant niet nodig gehad om te kunnen spreken van schone snoeproutes.

Het moge duidelijk zijn dan de aanpak van dit chronische probleem veel tijd, energie en geld zal gaan kosten, maar wij geloven dat we er met elkaar uit zullen komen.