Preventie overleg 11-06-2021

Aanwezig:
Guido Hurkens – Wijkagent Tiel-West
Lucas Naeije – AVRI Handhaving Tiel-West
Bart van den Berg – Coördinator Bloemenbuurt

Agenda:
Kennis maken met nieuwe gezichten.
Afspraken maken over periodiek vervolg.
Vragen uit de preventiezone bespreken.

Kennismaking:

Guido Hurkens laat weten dat hij wijkagent is voor Tiel-West. Het is tamelijk rustig in Tiel, mede doordat veel inwoners de laatste maanden thuis hebben doorgebracht. Op een incident (overval Goudenregenstraat) na is het eigenlijk ook uitzonderlijk rustig in de Bloemenbuurt. Guido fietst dagelijks door onze wijk naar het politiebureau. Guido is niet heel actief op sociale media, maar is wel te vinden op Instagram: https://www.instagram.com/wijkagent_guido/
 Lucas Naeije laat weten dat hij gebiedsverantwoordelijke is in Tiel-West vanuit AVRI Handhaving. Hij is goed op de hoogte van de meldingen uit onze wijk en geeft aan dat hij zich zal inzetten om vraaggericht onze buurt bij te staan. Lucas laat weten dat moederbedrijf AVRI een relatief streng beleid voert rondom zichtbaarheid van de individuele medewerkers en daarom zullen alleen zij die hem nodig hebben hem gaan leren kennen.
 Bart van den Berg – van der Stam laat beide heren weten dat wij vanuit Stichting Bloemenbuurt Tiel werken aan diverse projecten, te weten: Buurtpreventie, Burgerhulpverlening en Bloemenbuurt Schoon. De stichting staat open om zich mede in te spannen voor de speelplaats in het Leliepark, maar hier hebben zich nog geen belangstellenden voor gemeld. Bart is (zoals de gemeente dit noemt) buurtcoördinator en eerste aanspreekpunt voor o.a. gemeente, politie en AVRI Toezicht. 

Afspraken:
Guido, Lukas en Bart hebben afgesproken elkaar actief te (blijven) informeren bij incidenten en/of meldingen vanuit de preventiezone Bloemenbuurt. Guido en Lukas zullen inwoners die niet verbonden zijn met de buurtpreventie informeren over het bestaan van ons initiatief.

Verder hebben we voorbesproken om later dit jaar een ontmoetingsmoment voor de wijk te gaan plannen zodat onze buurtgenoten/inwoners van de Bloemenbuurt kennis kunnen maken met de wijkwerkers. Voor deze ontmoeting zullen ook andere partijen zoals bv. onze wijkregisseur worden uitgenodigd. Wordt vervolgd.

Ingestuurde vragen/opmerkingen:

Er zijn vaak bijplaatsingen bij o.a. de glasbak naast het Leliepark.Dit was AVRI al bekend en wordt dagelijks opgepakt door de buitendienst. De pakkans is erg klein, maar handhaving zal toch worden opgestart om te kijken of hier een halt toe geroepen kan worden.
Er wordt erg hard gereden in de Scheeringlaan, mede door de wegafsluiting Heiligestraat.Omdat dit een 30km-zone kan er geen flitsauto worden neergezet en zal er dus op heterdaad bekeurd moeten gaan worden. Meestal zingt zo’n bekeuring al snel rond waarna het aantal overtredingen afneemt. Politie pakt dit z.s.m. op, dus let ook allemaal zelf op je snelheid.
Veel sluikverkeer door de Scheeringlaan door wegsafsluiting Heiligestraat.Er is momenteel geen omleidingsroute georganiseerd. Dit verzoek hebben we nu wel gedaan en dit zal worden opgepakt zodat verkeer wordt omgeleid buiten de Bloemenbuurt om. Wordt vervolgd.
Toename verkeersdruk in Scheeringlaan na komst vergunningshoudersparkeren in o.a. Violierstraat.Deze toename is doorgegeven vanuit inwoners Bloemenbuurt. In opdracht van Gemeente heeft AVRI onlangs een telling verricht. Het is inderdaad druk, maar formeel gezien niet té druk. Zonder extra interventies zal hier vanuit Gemeente niets aan gebeuren. Als er wensen zijn mag men dit bij Stg. Bloemenbuurt Tiel bekend maken of zelf bespreken met bv. de wijkregisseur.
Ophaalfrequentie van GFT-afval tijdens de warmte periode.Politie en AVRI Handhaving gaan hier natuurlijk zelf niets op uitzetten, maar AVRI heeft wel gereageerd nadat we de vraaf daar hadden uitgezet. Het aantal ledigingen van afvalbakken geschied per opdracht van de Gemeente en is dus al van te voren vast gelegd. AVRI geeft echter wel tips over hoe je stank in de warmtedagen zo goed als mogelijk kan voorkomen, zie: https://www.avri.nl/over-avri-bestuur/nieuws/item/voorkom-stank-en-ongedierte/ 
Op diverse plekken in de Bloemenbuurt worden uitritten en brandgangen geblokkeerd door kliko’s en obstakels.AVRI Handhaving laat weten dat zij in de Bloemenbuurt zullen gaan handhaven op de plaatsing van kliko’s (containers) op ophaaldagen en obstakels in de openbare ruimte. Denk hierbij aan het bezet houden van de parkeerplaats voor je eigen deur tijdens afwezigheid van je auto.
Onkruid en prullenbakken Bloemenbuurt vragen om extra aandacht van AVRI.We hebben een signaal afgegeven aan AVRI Handhaving dat op sommige plekken in de Bloemenbuurt het onkruid beter bestreden kan worden en hebben verzocht om extra ledigingen van de prullenbakken in onze buurt omdat de bakken (bv. bij de Montessorischool) vaak uitpuilen.

Tot zo ver ons overleg en terugkoppeling. Fijne dag allen.